Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.

För hyresgäster

Bra att känna till

Det ska vara enkelt att hyra din lägenhet eller lokal hos oss. Därför har vi här samlat praktisk information som kan vara bra för dig att känna till. Har du frågor eller funderingar kontakta oss gärna. 

Bostäder

 • Rökförbud

  Vi vill att så många som möjligt ska trivas i våra lokaler, därför råder rökförbud för samtliga hyresgäster.


  Förrådsutrymmen

  Våra förrådsutrymmen är till för förvaring. Tänk på att inte placera föremål i förrådsutrymmets allmänna delar. I förrådet får du inte förvara miljö- eller brandfarliga ämnen. Du bör heller inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt förråd.

  Trappuppgångar

  Trapphus, entréer och källare får inte blockeras med cyklar, barnvagnar eller liknande skrymmande och/eller brandfarliga föremål. Tänk på att trapphuset är en viktig utrymningsväg. 

  Tvättstuga

  För allas trevnad, lämna tvättstugan som du vill att den ska se ut när du anländer till den. Utöver allmän skötsel av utrymmet och maskiner, vänligen respektera bokade tvättider och avsluta passen i tid.

 • Allmänt

  Din lägenhet är ditt ansvar under hyresperioden. Därför är det viktigt att du lämnar den i motsvarande skick som när du tog den i besittning, annars kan du bli ersättningsskyldig.

  Önskar du renovera vill vi att du först kontaktar oss för godkännande av åtgärden. Kanske är det något vi kan hjälpa till med? Tveka inte heller att kontakta oss om du saknar något i din bostad eller har förslag på förbättringar.

  Vid eventuella åtgärder i din fastighet eller lägenhet informerar vi alltid i förväg.

  Väggar

  Ta reda på vilket material som väggarna är gjorda av innan du hänger upp av föremål. Fråga oss om du känner dig osäker. Du får inte bryta tätskikt och göra hål i väggarna i badrum och andra våtutrymmen. Du får heller inte ändra befintlig planlösning i lägenheten. Rengör väggarna med försiktighet. Kakel och klinker i badrummet ska rengöras regelbundet för att motverka förekomst av ingrodd smuts och mögel. Tapeter får endast dammtorkas.

  Golv

  Placera gärna möbeltassar under stols- och bordsben för att hålla golven i gott skick. Tänk på att golv av klinker är ömtåliga för stötar och måste rengöras för att förhindra mögelbildning. Parkettgolv rengörs med en urvriden trasa.

  Kök

  Tänk på att köksfläkten snabbat blir flottig. Rengör därför regelbundet köksfläktens filter, ofta går det bra att använda diskmaskinen för ändamålet. Även ugnen, inklusive spishällen, ska rengöras regelbundet. Vid rengöring av hällen, iakttag försiktig så att det inte blir repor. Kom ihåg att frosta av frysen med jämna mellanrum och var noga med att skydda golvet i samband med avfrostningen.

  Avlopp

  För att undvika stoppbildning i avlopp vill vi att du regelbundet rensar vattenlås, avlopp och golvbrunnar från matrester, hår, och annat. Vid underlåtenhet att rengöra eller vid oaktsamhet kan hyresgästen komma att debiteras kostnaden för avhjälpande, särskilt vid stopp ovan golv.

  Målning och tapetsering

  Du kan måla och tapetsera din lägenhet själv på egen bekostnad, men ta alltid kontakt med oss för godkännande innan du påbörjar arbetet. Väljer du att utföra arbeten i lägenheten, måste det ske på ett fackmannamässigt sätt. Tänk även på färgvalet och/eller tapetens utseende. Om du väljer för extrema färger riskerar du att bli ersättningsskyldig för återställning av lägenheten. Fråga om du är osäker.

  Skadedjur

  Om du upptäcker skadedjur eller ohyra, t ex kackerlackor, möss, mjölbaggar eller myror, är du skyldig att omedelbart anmäla det. Uppgifter om kontaktvägar hittar du här.

  Vid eventuell förekomst av skadedjur anlitar Adeator Fastigheter ett saneringsföretag för åtgärder, vilket är gratis för hyresgästen. Hyresgäst som genom vårdslöshet har orsakat förekomst kan dock komma att krävas på ersättning för saneringskostnader.

  Adeator Fastigheter är naturligtvis engagerade ända till dess att skadedjuren är eliminerade. För att saneringen ska vara lyckosam krävs ett bra samarbete med hyresgästen – processen kan ta tid och fresta på tålamodet. Om skadedjuret skulle återvända efter avslutade sanering måste du skyndsamt informera oss.

  Hyresgäster har också en viktig roll i att bidra med förebyggande åtgärder i lägenheten för att minska risken för skadedjur. Försök att i möjligaste mån hålla bostaden ren; undvik att låta ätbara rester ligga på exempelvis golvet, hyllor och i lådor. Kontrollera noggrant möbler och andra föremål, särskilt om dess ursprung är okänt, t.ex. vid begagnat inköp. Efter utlandsresa, undersök såväl resväska som kläder.

  Installationer

  Installationer av el- eller vatten måste göras av behörig person, kontakta därför alltid oss om ni önskar installera t.ex. disk- eller tvättmaskin.

 • Respektera dina grannar. Håll det enkelt – informera dina grannar om du förväntar dig en ljudnivå utöver den vanliga och kontroller att det går bra, undvik spring i lägenheten och tunga hälar i golvet, flytta inte möbler på udda tider och håll normal samtalston i lägenheten. Vi vill att det är tyst efter kl. 22.00. Har du balkong är det inte tillåtet att grilla, inte heller att röka. Har du en granne som stör är det bra om du hör av dig till oss så fort som möjligt.

 • Välkommen till Adeator Fastigheter! Vi hoppas att du ska trivas i din lägenhet och med oss som hyresvärd.

  Om inte annat är bestämt får tillträde till lägenheten klockan 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Nycklar kvitterar du på vårt kontor på Dalgatan 15 i Sundsvall.

  Hemförsäkring

  Olyckor kan lätt inträffa, därför kräver vi att du har tecknat en hemförsäkring. Fråga ditt försäkringsbolag så hjälper de dig.

  El- och bredbandsavtal

  Kom ihåg att teckna ett elavtal till din nya bostad. Detsamma gäller om du önskar bredbandsuppkoppling till din lägenhet.

  Hyresinbetalning

  Hyran betalas alltid i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Hyresavier skickas till dig kvartalsvis, det innebär att du får hyresavier för tre månader varje gång. Var noga med att betala hyran i tid. Vid försenad betalning lämnas ärendet till inkasso och du debiteras ränta och tillkommande kostnader. Utebliven hyresinbetalning eller upprepade sena betalningar kan medföra att du förlorar din hyresrätt. Om du/ni av någon anledning inte kan betala hyran i rätt tid, ta då kontakt med oss så att vi tillsammans kan ta en diskussion om betalningen.

 • Tack för din tid som hyresgäst hos oss. Vi hoppas att du har trivts. Här följer några tips som kan vara bra att tänka på i samband med flytten.

  Uppsägning

  Uppsägning ska ske skriftligt. Uppsägningstiden är tre månader och räknas från nästkommande månadsskifte.

  Visning

  Under uppsägningstiden är du skyldig att tillse att nya hyresgäster ges tillfälle att titta på lägenheten.

  Besiktning

  Lägenheten besiktas på avflyttningsdagen. Vid besiktningstillfället ska lägenheten var tömd och välstädad, vilket du själv ansvara för. Om städningen inte godkänns vid besiktningen kan du komma att få betala för att ett städbolag städar. Nycklar återlämnas i samband med besiktningen. Om inte annat avtalat måste du ha lämnat lägenheten senast kl. 12 på avflyttningsdagen.

  Kom ihåg

  Tänk på att säga upp ditt elavtal, eventuellt bredbandavtal samt avsluta/flytta din hemförsäkring.

 • Den blivande hyresgästen måste ha fyllt 18 år för att få teckna hyresavtal.

  Intressenter måste ha godtagbar inkomst och rimliga förutsättningar för att kunna betala hyran.

  Före ett erbjudande om lägenhet kan kreditupplysning komma att tas om den sökandes ekonomiska förhållanden inte är kända. Detsamma gäller referens från tidigare hyresvärd.

  Om den blivande hyresgästen har flera eller större betalningsanmärkningar eller skulder som kan påverka förmågan att betala hyran, görs en bedömning utifrån det enskilda fallet.

  Antalet personer som skall bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek

  Hemförsäkring är obligatoriskt att teckna för hyresgäster. Kontakta ditt försäkringsbolag så hjälper de dig.

Kommersiella lokaler

 • Att ha flexibla och effektiva lokaler som passar för din verksamhet kan medföra att lokalen behöver anpassas under tidens lopp. En sådan ombyggnad kräver vårt skriftliga tillstånd. Kontakta därför i ett tidigt skede din kontaktperson för att diskutera möjligheter, genomförande, materialval och återställningsansvar. Vi kan som hyresvärd ofta hjälpa er med de förändringar ni vill göra.

 • Du som hyresgäst ansvarar själv för underhållet inne i din lokal. Som exempel gäller detta golvvård, målning, lampbyten och fönsterputs. Detta regleras i hyresavtalet. Har du frågor eller funderingar kontakta gärna oss.

 • Du som avflyttande hyresgäst ska återlämna din lokal i ett godtagbart skick. För att säkerställa att detta sker görs en avflyttningsbesiktning tillsammans med din kontaktperson. Kontakta därför gärna din kontaktperson i ett tidigt skede för mer information kring vad du kan behöva tänka på inför avflytten.

Hittade du inte det du sökte?